โรงพยาบาลพนัสนิคม

กิจกรรมสื่อสารกับประชาชน

กิจกรรมสื่อสารกับประชาชน แผนกผู้ป่วยนอก วันที่ 28 ธันวาคม 2565