โรงพยาบาลพนัสนิคม


ข่าวประชาสัมพันธ์


ดูทั้งหมด

รายงานสรุป


ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ประกาศหน่วยงาน

ลิงค์ด่วน


หลักฐานเชิงประจักษ์
ITA

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดโปรแกม

จองคิวออนไลน์

แจ้งร้องเรียน

โทรศัพท์ภายใน


คลังความรู้


ดูทั้งหมด

กิจกรรม คลังภาพ

  • โรงพยาบาลพนัสนิคม จัดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

  • โรงพยาบาลพนัสนิคม Thai oil ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับโรงพยาบาลพนัสนิคม

  • ประชุมทบทวนการจัดทำยุทศาสตร์ โรงพยาบาลพนัสนิคม ปี 2566-2570

  • โรงพยาบาลพนัสนิคม มุฑิตาจิต ประจำปี 2566 วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ณ ตึกพุทธประทานพร ห้องประชุมพุทธประทานพร 1


ดูทั้งหมด

กิจกรรม วีโดีโอ


ดูทั้งหมด

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6