โรงพยาบาลพนัสนิคม

โรงพยาบาลพนัสนิคม พิธีเปิดคลินิก​สุขภาพ​ดี วิถีไทย

ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2566


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6