โรงพยาบาลพนัสนิคม

โรงพยาบาลพนัสนิคม Thai oil ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับโรงพยาบาลพนัสนิคม

ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2566


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6