โรงพยาบาลพนัสนิคม

โรงพยาบาลพนัสนิคม มุฑิตาจิต ประจำปี 2566 วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ณ ตึกพุทธประทานพร ห้องประชุมพุทธประทานพร 1

ณ วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6