โรงพยาบาลพนัสนิคม

แพทย์แผนไทย

การจัดบริการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1.จัดบริการ การแพทย์แผนไทย แบบครบวงจร (ONE STOP SERVICE) ให้บริการรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม ป้องกัน ด้วยการแพทย์แผนไทย

   - ในเวลาราชการ   วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

     - นอกเวลาราชการ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 - 20.00 น.

2. จัดบริการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด

    - ในเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. 

4. ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 

   - ในเวลาราชการ วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. (ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 1) 

5. ให้บริการคลินิกดูแลข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

 - ในเวลาราชการ วันจันทร์และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. (ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 1) 

6. แพทย์แผนจีน ให้บริการรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม ป้องกัน ด้วยการแพทย์แผนจีน

 - ในเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. 

คลังความรู้สุขภาพ


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6