โรงพยาบาลพนัสนิคม

คลินิกจิตเวชศักยภาพการรักษาพยาบาล

ให้บริการประเมินอาการทางจิตเวช ตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา และส่งเสริมป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิตของบุคคลรวมถึงการส่งต่อรับการรักษาโดยจิตแพทย์เฉพาะทาง โดยมีการบำบัดรักษาด้วย การใช้ยา การทำจิตบำบัด และการให้คำปรึกษารายบุคคล/กลุ่ม โดยให้บริการแบบผู้ป่วยนอกเป็นหลัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงของโรคในแต่ละบุคคล .

โดยมีการให้บริการกลุ่มอาการ เฉพาะทางต่างๆดังนี้

การให้บริการและให้คำปรึกษาในรายบุคคล และครอบครัว ดังนี้

  • โรคเครียด โรควิตกกังวล
  • โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์แปรปรวนและปัญหาทางอารมณ์
  • โรคทางความคิด ความผิดปกติทางสุขภาพจิตในด้านความคิดและพฤติกรรม
  • โรคทางกายมีสาเหตุจากปัญหาทางจิตใจ
  • อาการนอนไม่หลับ
  • ปวดศีรษะ โดยไม่มีสาเหตุชัดเจน
  • ปัญหาในการปรับตัว ปัญหาด้านบุคลิกภาพ
  • ปัญหาการใช้สารเสพติด
  • ปัญหาครอบครัว

 

ติดต่อเรา

 Line Official : 468xcqng 

 เคียงใจ- คลินิกให้คำปรึกษา รพ.พนัสนิคม

สถานที่ตั้ง : อาคารส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 1
เวลาให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 8:00-16:00 น.
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม : 038-460333 ต่อ 3511, 3612


คลังความรู้สุขภาพ


ดูทั้งหมด

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6