โรงพยาบาลพนัสนิคม

คลินิกให้คำปรึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารเสพติด  เราให้การดูแลภายใต้หลักการ เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้  บริการให้คำปรึกษา ประเมิน ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด รวมถึงการเลิกบุหรี่และเลิกสุรา  โดยการฟื้นฟูสภาวะทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

         ให้บริการแบบผู้ป่วยนอก แบบครบวงจรในจุดเดียว(One Stop Service) โดยการทำกิจกรรมกลุ่มบำบัดทั้งรายบุคคล/กลุ่ม ในรูปแบบการบำบัดความคิดและพฤติกรรม (Matrix Program) ร่วมกับการสร้างแรงจูงใจ ในการเลิกสารเสพติดรวมถึงการนำครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัด เพื่อสนับสนุนและคอยช่วยเหลือให้กำลังใจ เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หยุดใช้สารเสพติดได้ในระยะยาว  สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติดได้อย่างถาวร 

 

การให้บริการ

·                 บริการให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่    ทุกวันพุธ  เวลา 08.00 - 12.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

·                 บริการให้คำปรึกษาเลิกสุรา   ทุกวันอังคาร  เวลา 08.00 - 12.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

·                  บริการให้คำปรึกษาและบำบัดผู้ที่ใช้สารเสพติด  ทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี หรือ ทุกวันอังคารและวันศุกร์  ตามวัน  และเวลาที่ทางโรงพยาบาลนัดหมาย โดยเปิดให้บริการตามวันและเวลาราชการ

       นอกเวลาราชการ ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 16.00 น.- 20.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

ติดต่อเรา
สถานที่ตั้ง : อาคาร จรวยบริบูรณ์ 1 ชั้น 1
เวลาให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 8:00 -16:00 น.
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม : 038-460333 ต่อ 4507  1701

Line Official : 468xcqngคลังความรู้สุขภาพ


ดูทั้งหมด

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6