โรงพยาบาลพนัสนิคม

โรงพยาบาลพนัสนิคมขอเชิญชวนบริจาคโลหิต

ที่มา :


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6