โรงพยาบาลพนัสนิคม

คลินิกเลิกบุหรี่

คลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลพนัสนิคม
เปิดให้บริการ ทุกวันพุธ เวลา 08.00 - 16.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)
อาคารจรวยบริบูรณ์ 1


การให้บริการ
1.ให้บริการด้านคำปรึกษาและเคล็ดลับวิธีการเลิกบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ยาเส้น-ใบจาก อาการแทรกซ้อนจากการเลิกบุหรี่
2.ให้คำแนะนำการใช้ชุดสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่
3.ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ตลอดจนค้นหาผู้สูบรายใหม่
4.การให้คำแนะนำการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด (กรณีประวัติการสูบบุหรี่)
5.ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในกาาารจัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ทั้งในและนอกโรงพยาบาล จัดนิทรรศการออกบูทประชาสัมพันธ์เพื่อให้้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่


*** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ***
038-460333 ต่อ 4507,4509


ที่มา :


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6