โรงพยาบาลพนัสนิคม

เบาหวาน เลี่ยงอาหารน้ำตาลสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ที่มา : กรมอนามัย


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6