โรงพยาบาลพนัสนิคม

ไม่อยากเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไม่ทำ 3 สิ่งนี้

  • 1.ไม่สูบบุหรี่ เพราะสารพิษในควันบุหรี่ส่งผลให้เกิดการอักเสบ ตีบตันของหลอดเลือดต่าง ๆ  รวมทั้งหลดเลือดหัวใจ หลอดเลือดไต
  • 2.ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไป ผู้ที่ติดสุรามีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูง 50%
  • 3.ไม่รับประทานอาหารเค็มอย่างต่อเนี่อง

ความดันปกติ ค่าช่วงบนน้อยกว่า 120 ค่าช่วงล่างน้อยกว่า 80

ความดันสูง ค่าช่วงบน 130 ขึ้นไป ค่าช่วงล่าง 80 ขึ้นไป

ที่มา : ข้อมูลจากรายการ Three Minutes Talk ตอนโรคความดันโลหิตสูง


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติ สปสช.
สำนักงานสาธารณสุขชลบุรี
HDC ชลบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6