คลังความรู้สุขภาพ | โรงพยาบาลพนัสนิคม
1.การแยกห้องและของใช้ -อยู่ในห้อง แยกจากครอบครัว โดยแยกห้องนอน -ใช้แผ่นกั้นห้องแบบพลาสติกแบ่งสัดส่วน ในกรณีที่ไม่สามารถแยกห้องนอนได้ -เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท -แยกของใช้ส่วนตัว -มีถังขยะติดเชื้อแยกเฉพาะ 2.ข้อปฏิบัติสำคัญ -ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อยครั้งละ 20 วินาที -สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าป้องกัน -อยู่ห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร หรือ 1-2 ช่วงแขน 3.การทำความสะอาด -เสื้อผ้า ชุดเครื่องนอน ผ้าเช็ดตัว ต้องแยกทำความสะอาตด้วยผงซักฟอกตามปกติหรือซักร่วมกับน้ำร้อน -ของใช้ที่สัมผัสบ่อย เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70-90% -ห้องสุขา สุขภัณฑ์ พื้นบ้าน ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฟอกขาว 5% แต่อย่าฉีดพ่น 4.การรับประทานอาหาร -ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัว ให้ตักแบ่งมารับประทาน -หากให้ผู้อื่นจัดอาหารให้ ควรกำหนดจุดรับเพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรง 5.การใช้ห้องสุขา -แยกใช้ห้องสุขา หากแยกไม่ได้ ให้ใช้เป็นคนสุดท้ายและทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทันที -กรณีใช้ชักโครก ให้ปิดฝาทุกครั้งก่อนกดชักโครก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 6.การจัดการขยะ ให้แยกขยะเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ขยะทั่วไป และ 2.ขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู่ ในแต่ละวันให้เก็บรวบรวม และล้างถังด้วยน้ำยาฟอกขาวเพื่อทำลายเชื้อ จากนั้นใส่ถุงขยะ 2 ชั้น มัดปากถุงให้แน่นก้อนน้ำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป