แบบประเมินการใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE)

คำชี้แจง : ผู้ประเมินเลือกในช่องที่ตรงกับคำตอบของผู้ประเมิน
รายละเอียด Face Shield Mask ถุงมือ เสื้อกาวน์ N-95 หมวก ถุงมืออย่างหนา กาวน์กันน้ำ/เอี้ยมพลาสติก Surgical Mask เอี้ยมพลาสติก กาวน์กันน้ำ/ชุดหมี ถุงมือ 2 คู่ บู๊ท
1.การดูดเสมหะผู้ป่วย
2.ใส่สายให้อาหาร
3.ล้างท้อง(Lavage)
4.Irragate Bladder
5.ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาใกล้ชิด เช่น พลิกตะแคงตัว
6.ทำกายภาพให้ผู้ป่วยดื้อยา
7.ใส่ท่อช่วยหายใจ
8.CPR
9.ดูแลผู้ป่วย TB ระยะแพร่กระจายเชื้อ
10.ดูแลผู้ป่วยหัดระยะแพร่กระจายเชื้อ
11.ดูแลผู้ป่วยสุกใสระยะแพร่กระจายเชื้อ
12.แทง Central line/DLC/TK
13.เทปัสสาวะ
14.เก็บขยะ/ขนส่งขยะ/ล้างห้องน้ำ
15.ล้างเครื่องมือ
16.ทำคลอด/scrub ก่อนคลอด
17.เจาะเลือด
18.ดูแลผู้ป่วย COVID
19.เก็บ Swab
20.ส่องกล้อง
21.กิจกรรมที่เกิดฝอยละอองของ ทันตกรรม