ติดต่อ

โรงพยาบาลพนัสนิคม

ที่อยู่:เลขที่ 68 ถนนทางหลวงพนัสนิคม – ฉะเชิงเทรา หมู่ที่ 6 ต.กุฎโง้ง

อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 TEL.038-460333  FAX : 0-3846-1333

เว็บมาสเตอร์ : phanathos_it@phanathos.go.th

Copyright © 2015. All Rights Reserved.